Dikran Efendi Karagözyan’ın 11 Ocak 1896 yılındaki vefatının ardından, vasiyetine uygun olarak, kardeşleri ve akrabaları tarafından Karagözyan Okulunu açma çalışmalarını başlatırlar. Bu çalışmalar sonucu, Karagözyan Yetimhanesi 7 Eylül 1913’te eğitim ve öğretime başlar ve 29 Kasım 1913’te ise resmi açılış töreni yapılır.  Karagözyan Okulunun ilk Müdürü Kirkor Markaryan’dır.

Okulumuz, 1997-1998 öğretim yılı başında 8 yıllık kesintisiz eğitim kanununun kabulü ile gerekli izinlerini alıp İlköğretim okuluna dönüşür.  

Karagözyan Okulları, 110 yılı aşkın bir süredir eğitim kurumu olarak topluma hizmet etmekte olup, anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde karma gündüzlü ve erkek öğrenciler için yatılılık imkanıyla çağdaş, yenilikçi bir eğitimle yoluna devam etmektedir.