Mali İşler Çalışma Grubu amacı ve çalışma prensipleri; Vakfımızın her türlü mal varlığının ve borçlarının yönetim uygulamalarının işleyişi ve etkinliği açısından gözlemler yapmak, hedeflere ulaşılmasını engelleyen eksiklikleri tespit edip iyileştirme önerilerinde bulunmak, varlıkların yönetimi ve değerlendirilmesinde potansiyeli artırıcı ve yeni açılımlar yaratacak yöntemler belirlemek ve tüm bu konulardaki sonuç önerilerini Yönetime sunmak, Yıllık Bütçe teklifini hazırlamak ve yıl içerisinde dönemler itibariyle rapor oluşturarak, performans hakkında yönetim kuruluna bilgi sağlamak, üst düzeyde verimlilik elde edilmesine yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olmaktır.