1952’de Patrik Karekin Haçaduryan tarafından cemaatin öğrencilerine yararlı olmak amacıyla Boyacıköy’de çocuklara özel açılmış olan bir kamp 1960 yılında kapanır. Episkoposluğu döneminde Boyacıköy kampının çalışmalarına katılmış olan Patrik Şınorhk Kalustyan, Patriklik tahtına yükselmesinden hemen sonra (1962), iki senedir kapalı olan Boyacıköy’deki kampı yeniden açmak için işe koyulur.

Dört senelik bir uzlaşma çabalarının ardından, 1966 yılında Patrik Şınorhk, Gülbengyan Fonu, Adalar Kilise Yönetim Kurulu, Kevork Karamanugyan ve Ferdinand Manugyan’ın maddi ve manevi destekleriyle Kınalıada Kampı Çocuk Dinlenme Evi çocukları resmen kabul etmeye başlar.

Bu geçen yıllar boyunca, Kınalıada Kampı her yaz döneminde 150-200 kişi civarında karma öğrencileri barındırmıştır.

Günümüzde de,  Karagözyan Vakfı ve Ermeni Cemaatinin desteğinde, Kamp Yönetim Kurulu, kurumun özverili müdür, öğretmen ve eğiticilerinin birlikte yapmış olduğu çalışmalar sonucu, çocukların fiziki, ahlaki, ilmi gelişimleri üzerinde de titizlikle durularak, onları topluma yararlı birey olarak hazırlamaya devam etmektedir.