Karagözyan Anaokulu açılana kadar, Ermeni Okullarındaki Anaokulu bölümleri 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara eğitim vermekteydi.  Karagözyan Vakfı Yönetim Kurulu zamanın ihtiyaçlarına uymak ve modern bir eğitim verebilmek için, tamamen bağımsız bir anaokulu kurmaya karar verir ve izin için 1 Mart 2006’da Milli Eğitim Bakanlığına resmi başvuru yapılır. 5 Ocak 2007 tarihli bir izin belgesinin gelmesi ile birlikte Karagözyan Anaokulu da kurulur.

Karagözyan Vakfı bünyesinde ikinci bir okul olan Özel Karagözyan Ermeni Anaokulu 36-72 ay çocuklarına eğitim vermektedir.