Hakkımızda

Karagözyan gibi topluma özgün değerler katan kurumlar gelişip deneyim kazandıkça, bir yandan da kendi tarihlerini oluşturur. Ancak yönetimler değiştikçe tüm bu hikâyeler zamanla unutulmaya yüz tutar. Oysa özellikle de Karagözyan gibi geçmişte yetimhane işlevi üstlenmiş, her dönem sayısız siyasal olayları göğüslemiş bir eğitim kurumunu yaşatmak için, tarihle olan bağlarının asla kopmaması gerekir. Zira bu bağlar bir toplumun can damarını oluşturur. Dolayısıyla bir asır boyunca korunmaya muhtaç çocuklara kucak açan Karagözyan’ın geçmişinin kayıt altına alınması, kazanılmış deneyimlerin kaybolmaması adına büyük önem arz etmektedir. Karagözyan Vakfının, ürettiği projelerle toplumda öncü bir rol oynamaya devam edeceğinin de kanıtıdır. Vakfımız, en temel gereksinimleri olan eğitim, ve kültür alanlarında yönetimini üstlendiği kurumlar, desteklediği projeler ve düzenli programlar aracılığıyla toplumun daha hızlı gelişmesine destek olmayı; tüm faaliyetlerinde “en iyiye” örnek olarak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle toplumuna ve Türkiye’ye fayda sağlamayı amaçlıyor.

KARAGÖZYAN YETİMHANESİ VAKFI TEMEL HEDEFLERİ

➣ Kendi kültürünü ve diğer kültürleri iyi tanıyan

➣ Bilgiyi merak ederek araştıran, sorgulayan, özgün düşünen, çevresine karşı duyarlı, iletişim becerisi yüksek

➣ Disiplinli ve düzenli çalışan

➣ Sanat eserleri ve etkinliklerine duyarlı

➣ Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler bulabilen

➣ Çocukluk dönemlerinden başlayarak bilgili ve donanımlı bireyler

➣ Çağdaş teknik ve metotlarla donatılmış

➣ Problem çözebilen

➣ Estetik duyarlılığı ve beğenisi gelişmiş

➣ Kendi tarzını yaratabilen

➣ Hayal gücü gelişmiş