Emlak ve Proje İşleri Çalışma Grubu amacı ve çalışma prensipleri; Vakfımıza ait taşınmaz malları kiraya verme işlemlerini yapmak, bunlara ait kira sözleşmeleri hazırlamak, taşınmazların envanterlerinin yapılması, sicil kayıtlarının tutulması, tapu senetleri, sözleşmeler ve ihbarnamelerin muhafazasının sağlanması, taşınmazlara ait belgelerin arşivlenmesi işlerini yapmaktır. Taşınmazların, genel yönetici işleyişiyle idaresi, sigorta ettirilmesi, güvenlik, temizlik, bakımı ve onarımı ile birlikte gereken tüm tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.