Eğitim Çalışma Grubu amacı ve çalışma prensipleri; Okul Müdürü ile temas ederek eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi almak, gözlem ve önerilerini tespit etmek ve bu konulardaki sonuç ve tekliflerini Yönetim Kuruluna sunmak suretiyle, Eğitim Kurumlarının eğitim- öğretim faaliyetlerinin Vakfımızın üstlendiği misyona uygun, çağın gerektirdiği her türlü sosyal ve teknolojik gelişimi özümseyen, akademik alanda donanımlı, üst düzeyde ve nitelikli bir şekilde devamına katkıda bulunmaktadır.